Sakrament małżeństwa

Przygotowanie narzeczonych do ślubu katolickiego

Narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

1. Aktualne świadectwo chrztu św. (ważność 3 miesiące z tolerancją do 6 miesięcy), na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokument potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)

2. Ostatnie świadectwo z nauki religii

3. Wdowiec lub wdowa: kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka

W terminie późniejszym przedstawiają:

A. do ślubu konkordatowego
zaświadczenie z USC o stanie wolnym (3 egz.)

B. do ślubu wyłącznie kościelnego
zaświadczenie z USC o zawarciu związku cywilnego

-Zaświadczenie z nauk przedślubnych i poradnictwa rodzinnego

-Niepełnoletni – pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa

W dniu ślubu przedstawiają w zakrystii:

– Zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych

Poradnia rodzinna

Spotkania w poradni rodzinnej należy ustalić na 3 miesiące przed ślubem.

Pani Małgorzata Kiraga

Czwartki godz. 18.00

te. 693 040 063