Pogrzeb katolicki

Informacje o pogrzebie

1. Zgłoszenie przyjmujemy w każdym czasie
2. Do pogrzebu kościelnego należy przedstawić:
• Urzędowy akt zgonu z właściwego USC
• Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych

3. Jeżeli zmarły(a) mieszkał(a) poza naszą parafią, należy przedstawić
zgodę na pogrzeb proboszcza ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej(go) z adnotacją o życiu religijnym zmarłego(ej).