Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele” (fragment Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej).

Pierwszym celem Odnowy jest nieustanne nawracanie się, aby być ukierunkowanym na

Chrystusa i mieć z Nim osobistą relację. Odnowa w Duchu Świętym pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie – modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty – zaczynało być fascynującą przygodą, „motorem” napędzającym życie. Spotkania otwarte odbywają się zwykle co tydzień. Jest w nich miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową – charakterystyczny element ruchu charyzmatycznego, rozmowy w małych grupach i katechezę.

Odnowa w Duchu Świętym FIAT w parafii św. Antoniego w Nowej Soli, działa od 2013 roku. To grupa osób, dla których ważna jest bliska relacja z Jezusem, odkrywanie Boga w Duchu Świętym. Jesteśmy wspólnotą, która angażuje się w wiele akcji i inicjatyw m.in.: Szkoła Życia Chrześcijańskiego, Kursy Alfa, Seminaria Wiary czy Orszak Trzech Króli.

Zapraszamy na cotygodniowe spotkania we czwartki po wieczornej Eucharystii w salce św. Franciszka (obecnie w czasie pandemii spotykamy się w Kościele).

Jeżeli chcesz uwielbiać Boga, poznawać Jezusa, dać się porwać Duchowi Świętemu to zapraszamy!

Liderem Wspólnoty jest p. Marcin Bator – kontakt: 534 057 548,   klimab@onet.eu

Opiekunem Wspólnoty jest br. Stanisław Szlosek – kontakt: 604 089 980 stanislawszl@gmail.com