Neokatechumenat

W naszym społeczeństwie, tak bardzo zlaicyzowanym, w którym religijna obojętność staje się coraz bardziej powszechna, a ludzie żyją często tak, jakby Boga nie było, wielu potrzebuje odkryć na nowo sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, a zwłaszcza sakrament chrztu. 

Neokatechumenat jest z pewnością jedną z opatrznościowych odpowiedzi na tę pilną potrzebę. Obecnie w dwóch wspólnotach spotykają się ludzie pragnący w kontakcie ze Słowem Bożym odkrywać tajemnicę dojrzałego chrześcijaństwa. Każda wspólnota gromadzi się osobno w tygodniu na celebracji Liturgii Słowa i Eucharystii. 

Do wspólnoty można wejść przez cykl katechez, które przynajmniej raz w roku są głoszone w naszym kościele.

Prezbiterem wspólnot jest br. Bogdan Kordek