Liturgiczna Służba Ołtarza

iturgiczna Służba Ołtarza to wspólnota około 20 chłopców wypełniających czynności liturgiczne zgodnie z Tradycją i prawem Kościoła Rzymskokatolickiego oraz zaleceniami Soboru Watykańskiego II, podzielonych na stopnie odpowiednie dla pełnionej przez nich służby.

Spotkania dla chętnych chłopców po I Komunii św. odbywają się we wtorki o 17.00 w salce ministranckiej.
W każdy czwartek o godz. 18:30 jest Msza święta dla LSO

Moderatorem LSO jest br. Bogdan Kordek