CHRZEST ŚWIĘTY

1. Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu św. przynajmniej 2 tygodnie przed planowanym chrztem
(nie przyjmujemy zgłoszeń od innych osób nie będących prawnymi opiekunami dziecka)

2. Przy zapisie dziecka w Księdze Chrztu św. wymagane są następujące dane:
• akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
• dane rodziców: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego
• dane rodziców chrzestnych – imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres (rodzice chrzestni z poza parafii dostarczają zaświadczenie wystawione przez swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych)

3. Wymagania dotyczące rodziców chrzestnych:
Chrzestnym może być osoba, która:
• ukończyła 16 rok życia
• przyjęła sakrament bierzmowania
• jest wierzącym i praktykującym katolikiem

Chrzestnym nie może być osoba:
• niewierząca
• niepraktykująca (nie zachowująca przykazań kościelnych)
• żyjąca w związku bez ślubu kościelnego
• mająca złą opinię w parafii
• młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach, młodzież przedstawia zaświadczenie od katechety)
4. Nauki przed chrztem.
Rodzice i chrzestni mają obowiązek uczestniczenia w dwu dniowych naukach o chrzcie świętym. W naszej Parafii są one w III sobotę i niedzielę miesiąca po Mszy św. wieczornej czyli ok. godz. 19.30 w salce św. Franciszka.
5. Terminy udzielania chrztu w naszej Parafii.
Msze św. z chrztami w naszej Parafii są celebrowane w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 13.00.