Bracia Mniejsi Kapucyni krocząc śladami Biedaczyny z Asyża, również dziś starają się docierać z Ewangelią do miejsc i ludzi, gdzie brakuje Dobrej Nowiny. Świadectwem wspólnego i prostego życia, modlitwy, a czasem cichej obecności  podejmują trud towarzyszenia tym, którzy w hierarchii życia społecznego nie należą do zwycięzców.
Pomimo rozwoju technologicznego także dziś potrzeba ubogich Franciszków, którzy jak nasz Zakonodawca zaniosą miłość Jezusa do najbardziej potrzebujących.

Staramy się jak możemy, czasem nieudolnie i z ograniczeniami odpowiadać na społeczne oczekiwania, pamiętając, że centrum naszego życia nie jest ekonomia ale Ewangelia. To Pan wybiera czas, miejsce i ludzi, przez pośrednictwo których działa wielkie rzeczy.

Jednak z Waszą pomocą i wsparciem możemy pomóc tym,którzy stają na naszej drodze: biednym, samotnym i zapomnianym. W naszej Parafii jest wiele osób, którym możemy pomóc na różnych płaszczyznach - nie tylko tej duchowej, ale również materialnej.

Działający przy naszym klasztorze Parafialny Zespół Caritas jest jednym z takich znaków. Ale potrzeby i oczekiwania są zdecydowanie większe. Wspólnymi siłami możemy być z tymi, którym w życiu się nie udało.

Dużym wsparciem dla nas jest Działo Pomocy św. Ojca Pio.
To właśnie z tego miejsca  otrzymaliśmy środki w znacznej mierze umożliwiające funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej Aniołów Stróżów.